Tiina Tuomela

Lastenlääkäri, KD Naiset puheenjohtaja,

varakansanedustaja, kaupunginvaltuutettu

Etusivu Tiina Kirjoituksiani Vaalit Kuvagalleria på svenska

RIKSDAGSVAL 2019

“Från ord till gärning, lyssnande på medborgarna.”

SUNT FÖRNUFT

- Du är viktig!
- Hjälp i vardagen, i tid. Hemvårdaren tillbaks.
- Äldre bör värdesättas. Uppsökande äldrevård. Äldreombudsman.
- Hälsosamma utrymme för alla. Hjälp och rätt för de av inomhusluft insjuknade.
- En trygg framtid för alla!

TIINA TUOMELA

Jag är en 58-årig specialläkare i barnsjukdomar. Jag kom med i politiken i och med kommunalvalet år 2012. Jag är för tillfället stadsfullmäktige i Vanda och medlem i social- och hälsovårdsnämnden samt medlem i delegationen för inomhusluft.
Jag gick med i politisk verksamhet därför att jag ville verka för familjernas väl, från nyfödda till åldringar. Speciellt nära mitt hjärta står omvårdnaden om de mindre bemedlade.
Jag var initiativtagare till medborgariniativet att införa en ombudsman för åldringar i Finland. Tyvärr fick iniativet inte fullt 50 000 underskrifter men jag kommer att arbeta vidare för förslaget.
Jag har skrivit många inlägg I lokaltidningarna och dessa kan läsas på finska under rubriken “Ajankohtaista”.

MIN FAMILJ

Till familjen hör maken Tapani och två redan fullvuxna barn. Sonen Tomi och dottern Suvi bor redan i egna hem. Vårt lilla lurviga barn är dvärgsnautsern Ria, som får till stånd fart hemma och sköter om vår regelbundna uteluftning. Vi har bott i Vanda redan över 20 år. Under årens lopp har dagvårds- och skolärenden kommit att bli mycket bekanta.

MITT YRKE

År 1979 blev jag student från Porin Suomalainen Yhteislyseo i Björneborg.
År 1986 blev jag medicinsk licentiat från Helsingfors Universitet. Jag doktorerade vid Helsingofrs Universitet år 1991. Specialläkare i barnsjukdomar blev jag vid Helsingfors Universitet år 1998.
Jag arbetar fortfarande som aktiv läkare. Jag har speciellt fördjupat mig i allergiska sjukdomar och astma hos barn.

MINA FÖRTROENDEUPPDRAG

Första vioceordförande i partiet 2017- .
Stadsfullmäktige i Vanda 2017-2021. Medlem i social- och hälsovårdsnämnden. Medlem i delegationen för inomhusluft.
Första vicefullmäktige i Vanda 2013-2017, barn- och ungdomsfullmäktige 2013-2017. Vicemedlem i stadsstyrelsen år 2014. Medlem i styrgruppen för markpolitik 2013.
Landskapsfullmäktige i Nyland 2017- .
Viceordförande år 2017- och medlem 2013 i partiets kretsstyrelse i Nyland.Medlem i direktionen för Vandaavdelningarnas kommunorganisation inom partiet 2014-2015.
Ordförande i Vanda lokalavdelning 2016- ,viceordförande för Dickursby lokalavdelning 2013, och ordförande 2014-2015.
KD-kvinnornas ordförande 2016- , andra viceordförande 2014-2015. Medlem i KD-kvinnornas förbundsstyrelse 2014- .Medlem i styrelsen för Nylands Kd-kvinnor år 2013-2016.Ordförande för Nytkis ry (Kvinnoorganisationernas samarbetsorgan) år 2016.Medlem i styrelsen år 2015-2017.
Eurovalkandidat för KD år 2014.
Riksdagskandidat för KD I Nyland år 2015.
Ordförande i styrelsen för VAHTI ry (Vantaan Asunnottmien Hyvinvoinnin Tuki ry)[Förening för de bostadslösas väl] 2013- . Sekreterare i direktionen för de bostadslösas natt år 2013 och medlem 2014- .
Medlem i församlingsrådet i Rekola församling 2015- .Medlem i Vandas gemensamma kyrkofullmäktige 2015- .Medlem i fullmäktige för Helsingfors stift 2016- .

KONTAKTUPPGIFTER

tiina.tuomela@kd.fi
Facebook, Twitter och www.kd.fi
Instagram: tiina_tuomela