Tiina Tuomela

Lastenlääkäri, KD Naiset puheenjohtaja,

varakansanedustaja, kaupunginvaltuutettu

Etusivu Tiina Kirjoituksiani Vaalit Kuvagalleria på svenska

Kuntavaalit 2021

Ennakkoäänestys 26.5-8.6.21, vaalipäivä 13.6.21
Muistathan äänestää!

HOK-Elannon vaalit 2020

Ääniä 352 ja 1.varasija.

Eurovaalit 2019

Ääniä 2097, kiitos äänestäjille.

Eduskuntavaalit 2019

Sain vaaleissa 1946 ääntä ja tulin valituksi varakansanedustajaksi Uudenmaan vaalipiirissä. Kiitos luottamuksesta!

Seurakuntavaalit 2018

Tulin valituksi jatkokaudelle Rekolan seurakunnan seurakuntaneuvostoon korkeimmalla äänimäärällä ja Vantaan yhteiseen kirkkovaltuustoon ollen Vantaan alueen kolmanneksi eniten ääniä saanut.

Kuntavaalit 2017

Vaaleissa sain 948 ääntä, joka Vantaalla 9. korkein äänimäärä. Täten tulin valituksi kaupunginvaltuutetuksi. Kiitos kaikille äänestäjille. Tästä on hyvä jatkaa yhteistä työtämme.

Perheet tarvitsevat tukea eri elämänvaiheissa. Huutava vauva ja väsynyt vanhempi on merkittävä lastensuojelullinen riski. Tarvitsemmekin kodinhoitajia tuomaan perheille konkreettista apua arkeen. Vanhempi saa ulkoilla tai nukkua, kun joku edes hetkeksi huolehtii lapsista tai vaikka siivoaa. Tämä on parhainta ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä.
Perheiden valinnanvapaus lasten hoitopaikan suhteen on säilytettävä. Subjektiivinen päivähoito-oikeus on palautettava, se on oikeus, ei velvollisuus. Kotihoidontuki on osa perheiden valinnanvapautta. Täten sen kestoa ja määrää on lisättävä.
Nuori olet arvokas. Nuorille koulutustakuu, mutta myös asuntotakuu. Pääkaupunkiseudulla on yhteensä 7800 rekisteröityä asunnotonta, todellinen luku lienee selvästi suurempi. Heistä n 25% on alle 25-vuotiaita. Omasta asunnosta on helpompi ponnistaa opintoihin tai työelämään.
Sisäilmaongelmat on ratkaistava. Joka päivä 100-200 000 lasta altistuu sisäilmaongelmille. Monet oireilevat rajustikin. On saatava selkeät toimintamallit, miten menetellä, kun oireilmoituksia alkaa tulla. On tehtävä virallinen oirekysely ja rakennusta toki on alettava tutkia. Väistötilat on järjestettävä ja ensiapuna ilmanpuhdistimet on hankittava. Lasten ja opettajien jatkuva siirtely koulusta toiseen on henkisesti todella kuormittavaa. Ääritapauksessa kotikouluun päädyttäessä pelisäännöt on sovittava. Koulun pitää tuolloin vastata oppimateriaaleista ja opetuksesta. Tässä voidaan käyttää apuna myös oireilevia opettajia. Tehdyt koululakkautukset on arvioitava uudelleen. Uudis- ja korjausrakentamisen valvontaa on tehostettava. Rakennusliikkeille on asetettava pidennetyt laatutakuut. Käyttäjän vastuulla on ennakoiva kiinteistönhuolto.
Ikäihmisille arvostusta. Kotipalvelun resursseja on merkittävästi lisättävä. Laitoshoitopaikkojakin edelleen tarvitaan. Liian moni vanhus on kotona huonokuntoisena, selviämisensä rajoilla. Laitoshoidon hoitajamiehitystä on lisättävä, jotta taataan turvallinen hoivaympäristö, jossa hoitajilla on aikaa muuhunkin kuin perushoitoon. Yli ikäsektorien tapahtuvaa toimintaa on tärkeää lisätä sekä etsivä seniorityö käynnistää. Liian moni vanhus kärsii yksinäisyydestä ja sen seurauksena masennuksesta ja alkoholiongelmista. Etsivällä työllä tavoitetaan yksinäiset seniorit yhteisöihin mukaan. Sporttikortin ikärajan lasku sekä ikäihmisten alennetut matkakustannukset tukevat senioreiden toimintamahdollisuuksia.
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä kulttuuri ja liikunta ovat merkittäviä. Lasten ja nuorten ilmaisilla salivuoroilla sekä varusteiden kierrätyspisteillä mahdollistetaan myös vähävaraisten perheiden lasten harrastaminen. Kevyen liikenteen väylien ja puistoalueiden kunnossapidosta ja valaistuksesta on huolehdittava, jotta myös luonnossa liikkuminen on turvallista.
Sinä olet tärkeä! Haluan vaikuttaa asioihin kuntalaista kuunnellen. Tehdään yhdessä Vantaasta kaiken ikäisille inhimillinen kaupunki.

HOK-Elannon vaalit 2016

HOK-Elannon vaaleissa sain 407 ääntä ja sijoituin KD-listan 1.varajäseneksi. Kiitos kaikille äänestäjille.

Eduskuntavaalit 2015

Eduskuntavaaleissa 2015 sain Uudenmaan piirissä 1640 ääntä, kiitos luottamuksesta. Tästä on hyvä jatkaa.

Vaaliteemani

- Apua arkeen ajoissa! Lapsiperheiden kotiapu ja muu ennaltaehkäisevä työ turvattava.
- Nuori, olet arvokas! Jokaisella oikeus asuntoon sekä opiskelu- ja työpaikkaan.
- Ystävä yksinäiselle! Mahdollistetaan lasten ja ikäihmisten kohtaaminen arjessa.
- Pienyrittäjät talouden perustana! Yrittäjien sosiaaliturva kuntoon.
- Kaikki työ on tärkeää! Matalapalkka-aloille arvostusta. Kotivanhemmuuskin on työtä.
- Lähimmäisenrakkaus johtotähtenä! Jokaisen ihmisarvoa kunnioitettava.
Tervein arvoin syntyy terveitä päätöksiä.